[Company Logo Image]     

Home

 

Home
0 tryb warunkowy
I tryb warunkowy
II tryb warunkowy
III tryb warunkowy
Linki
Szukaj

 

Pierwszy tryb warunkowy

(First Conditional)

 

   Pierwszego trybu warunkowego używamy gdy chcemy powiedzieć o wydarzeniu w przyszłości, ma  duże szanse na spełnienie

If you cook dinner, I'll wash the dishes. Jeśli ugotujesz obiad,ja pozmywam naczynia.

 

Konstrukcja zdania wygląda następująco:

if + Present Simple + WILL + bezokolicznik
 

można to też zapisać w ten sposób:

WILL + bezokolicznik + if + Present Simple

  Przykłady:
If the weather is nice,we will go for a walk. Jeśli pogoda będzie ładna,pójdziemy na spacer.
I'll call you as soon as I get new mobile phone. Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę miała nowy telefon komórkowy.
I'll do it for you if you promise not to tell mum about that. Zrobię to dla ciebie, jeśli obiecasz, że nie powiesz o tym mamie.


 

 

Wyślij e-mail do  I_ssanti@hotmail.com z pytaniami oraz komentarzami odnośnie tej strony.
Copyright © 2009 by Issanti
Last modified: marca 22, 2009